Prata medvetet med dig själv.

Prata medvetet med dig själv.

juni 7, 2019 Självledarskap 0

Har du tänkt på att du ständigt har en inre dialog med dig själv. Börja lyssna vad den dialogen säger om dig. Är den positiv och utvecklande eller är den negativ och begränsande.
Vanlig dialog kan vara
Jag är så stressad, de är mycke nu osv.
Det där klarar inte jag.
Det här tar lååång tid.
Det här är svåårt.

Det inre samtalet påverkar livet mer än vad de flesta tänker på men det bästa är att det är enkelt att ändra. Börja medvetet varje dag säga stärkande saker till dig själv och säg samma sak varje dag tills det blir ett program. Det fungerar och det påverkar livet väldigt mycket. Här kan du hitta tips på affirmationer som du kan träna in i ditt sinne. Välja max tre stycken åt gången för snabb effekt.

Affirmationer

/// Håkan