För privatpersoner: 5D Coaching

TankeCoaching vänder sig till ledare och medarbetare i olika typer av organisationer inom bland annat offentlig och privat sektor, fackförbund och föreningar. Vi erbjuder er inspirerande, pedagogiskt upplagda föreläsningar, kurser och utbildningsprogram enligt vetenskaplig forskning.

Om du är privatperson eller om du söker expanderande kurser och föreläsningar inom djupare personlig utveckling så hänvisar vi vidare till sidan 5D Coaching.

Vill du löpande har vårt stöd i din personliga utveckling så ska du gå med i 5D-portalen.