För privatpersoner: 5D Coaching

TankeCoaching vänder sig till ledare och medarbetare i olika typer av organisationer inom bland annat offentlig och privat sektor, fackförbund och föreningar. Vi erbjuder er inspirerande, pedagogiskt upplagda föreläsningar, kurser och utbildningsprogram enligt vetenskaplig forskning.

Om du är privatperson och eller om du söker expanderande kurser inom djupare personlig utveckling så hänvisar vi vidare till sidan 5D Coaching för dig. Där hittar du bland annat blogg, information, och mer expanderande kurser, föreläsningar samt olika typer av privata sessioner.

Till 5D Coaching: klicka här…