Vidare i arbetslivet

Föreläsning & TankeCoaching-program:

”Mental träning för att komma vidare i arbetslivet”

Att hamna i läget att lämna ett jobb eller vara utan jobb kan kännas tufft på många sätt. Många gånger kan självförtroendet och självkänslan få sig en rejäl törn. Oron börjar gnaga och blir efter ett tag till stress eller kraftlöshet. Frågorna ”vad vill jag?” och ”vad ska jag göra nu?” snurrar men svaren uteblir… VI ger vi dig nycklar till att komma förbi den gnagande oron och hitta tillbaka till din kraft och kreativitet så du med tillförsikt kan gå vidare och agera mot nya utmaningar.

Oavsett om du väljer att vara med på en inspirerande föreläsning eller på ett TankeCoaching-program, blir det glasklart för dig hur tankens kraft egentligen fungerar. Lika tydligt kommer det bli hur du på ett snabbt och enkelt sätt kan uppnå det du vill – både när det gäller jobbet och livet i stort!

Vi plockar även fram den värdefulla mentala verktygslådan. Den innehåller flera mentala tekniker som ger dig möjlighet att förändra tankemönster och skapa det du vill. Flera av verktygen kostar ingen extra tid att använda, utan du kan smidigt väva in dem i din vardag. Det gör att det blir betydligt lättare för dig att må som du vill och uppnå det du vill.

Verktygen och de TankeCoachande övningarna och metoderna hjälper dig bland annat att:

  • Bygga upp ditt inre lugn, stärka självkänslan och självförtroendet på djupet
  • Ladda ur/omprogrammera det som triggar igång frustration, oro och stress.
  • Bygga upp ny tankemönster för att känna inspiration, motivation, kreativitet, energi och glädje
  • Agera och fatta beslut genom intuition.
  • Hitta dina vill och mål
  • Betydligt lättare och snabbare uppnå dina vill och mål

Bli lugn, trygg och mentalt stark på djupet. Lär dig effektiva mentala tekniker för att snabbt och lätt uppnå det du vill. Detta tillsammans med en stor dos inspiration och stärkande verktyg. TankeCoaching ger värdefulla nycklar till inre lugn, mod och inspirerande mål.

I den här filmen berättar Håkan kortfattat vad vi på TankeCoaching Utbildning kan göra för er som vill hjälpa personer vidare i arbetslivet:

Läs om skillnaden mellan en föreläsning och ett utbildnings-program här:”Mental träning för att komma vidare i arbetslivet”.

Se fler filmklipp

Kort beskrivning av bla TankeCoaching-modellen och föreläsningen:
På sidan ”Om TankeCoaching” hittar du några korta filmklipp. Dels filmklipp med den logiska unika TankeCoaching-modell vi jobbar utifrån. Modellen gör det som många kan tycka är flummigt till väldigt logiskt. Se filmen och kontakta oss så formar vi ett upplägg som passar bäst utifrån dina specifika önskemål och behov för att hjälpa personer vidare i arbetslivet. Du ser även en kort beskrivning av föreläsningen ”Mental träning för arbetslivet”. Den har samma grund som föreläsningen ”Mental träning för att komma vidare i arbetslivet” som vi format för att stärka och hjälpa personer som vill vidare till nytt inspirerande jobb.

Hel föreläsning:
Vill du se en längre film med en hel inspirations-föreläsning med Helene och Håkan på TankeCoaching så finns nu hela föreläsningen ”Tankar skapar framtid” på film på samma sida: ”Om TankeCoaching.

Målgrupp

”Mental träning för att komma vidare i arbetslivet” med TankeCoaching vänder sig främst till:

-trygghetsorganisationer som hjälper personer vidare i arbetslivet
-företag, kommuner och landsting som vill hjälpa medarbetare vidare i arbetslivet
-enskild person som vill ha personligt stöd att komma vidare i arbetslivet (för dig formas ett helt unikt individuellt program)

Kontakta oss

Kontakta Helene eller Håkan på TankeCoaching Utbildning för att boka eller få mer info.

Referenser

Referenser finns både från Trygghetsrådet Sundsvall och Östersund, samt från arbetsgivare som anlitat oss under åren. Här ser du några av våra kunder: Kunder.