Stresshantering genom mental träning

Lugna programmet i TankeCoaching:

”Stresshantering genom mental träning och tankens kraft”

Forskning visar tydligt att våra dagliga automatiska tankar har en direkt avgörande effekt på vår helhetshälsa och upplevelsen av stress beror till stor del på ett automatiskt tankesätt som inte är bra för hälsan. Därför har vi tagit fram det effektiva programmet ”Stresshantering genom mental träning” där deltagarna får nycklarna till att skapa verkliga förändringar i ogynnsamma tankemönster. Den här kursen blir inte bara en inspirationskick utan vi följer med i en mental förändringsresa där deltagaren ändrar enligt egen önskan de automatiska tankarna som styr livet. Innehållet bygger till stor del på Lars-Erik Uneståhls forskning och material plus Bob Proctor från Proctor Gallagher Institute som är mästare i att hjälpa företag att använda tankens kraft till bättre hälsa och resultat.

Målgrupp

Det här programmet passar bra för medarbetare i arbetslivet som behöver stanna upp och få tid till att skapa nya stärkande tankemönster. Passar speciellt bra för personer som upplever stor stress, har sömnproblem eller lätt fastnar i negativa tankemönster.

Kursinnehåll

Det här programmet går fram långsammare än standardprogrammet (Mental träning för arbetslivet) med mer tid för reflektion och övningar. Det fokuserar mer på att skapa ett må bra och lugn i livet än att uppnå saker.

 • Starttest och sluttest som visar deltagarens personliga utvecklingsresa
 • Olika former av mental träning:
  – Mental träning i avslappnat tillstånd
  – Mental träning i vaket tillstånd
  – Mental träning i vardagen
 • Så kan du träna mentalt utan att det kostar tid
 • Självbild – så kan du förbättra den snabbt och effektivt
 • Hitta ditt ”vill” inom områdena arbete, hälsa och i livet i stort.
 • Så styr valda sanningar våra liv och så går de att ändra
 • Olika mentala övningar vid varje träff som du har nytta av i alla delar av livet

Kursupplägg

Sex träffar på tre timmar. Mellan varje träff sker olika övningar i mental träning Vi rekommenderar cirka två veckor mellan varje träff.

Lista på kunder vi jobbat med. Klicka här.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

– Jag har fått redskap att förändra mig och mina tankar till att vara bra för mig min familj och på jobbet.
– Det här behövs för alla i vårt stressiga samhälle, tack Håkan och Helene.
– Jag har fått insikter och tips på olika tekniker att använda. Jag skulle vilja ha en uppföljning om ca 6 månader. Jag vet fler medarbetare som skulle behöva det här.
– Det har varit många tänkvärda saker som många skulle behöva reflektera över.
– Det bästa har varit att det varit konkret och lätt att ta till sig trots jag trodde att det skulle vara flummigt.
– Det har varit öppenhet där alla berättat om sig själv och många skratt trots att det kunde vara jobbiga saker.
– Jag har fått flera insikter kring olika situationer. Mycket bra dialog i gruppen. Bra att få lära sig processen/teorin mellan tankar känslor och handling.
– Utbildningen har skapat stor medvetenhet hos mig och öppnat upp tankar som jag inte trodde fanns. Jag har fått lära mig att lära om och hantera negativa tankar och stress.