Personlig TankeCoaching & mentorskap för ledare

Personlig TankeCoaching och mentorskap för ledare vänder sig till dig som har en ledarroll i någon form. Exempelvis du som är högst ansvarig i en organisation, avdelningschef, teamansvarig eller projektledare.

Oavsett vilka utmaningar och behov du har så får verktyg och värdefulla perspektiv för att direkt kunna påverka din egen situation och ditt ledarskap i önskad riktning. Tack vare en unik förklaringsmodell och mycket kraftfulla tekniker är TankeCoaching är mycket effektivt och gör att du kommer framåt betydligt snabbare och lättare än tidigare.

Personlig TankeCoaching och mentorskap för ledare bokas vanligtvis i block om sex möten. I avtalet kan oplanerade möten/samtal inkluderas för att snabbt få stöd i sitt ledarskap vid mer akuta behov av bollplank och vägledning.

För mer info och bokning kontakta oss på TankeCoaching: Kontakt.