EFT

EFT (Emotional Freedom Technique) är en form av akupressur som utförs genom att knacka på vissa punkter. EFT hjälper dig att snabbt uppnå känslomässig balans och en bättre fysisk och psykisk hälsa. Det är en skön, enkel och väldigt effektiv metod som du kan lära dig själv och använda i vardagen. Det kan göras när som helst och var som helst. EFT har visat sig vara en mycket effektiv metod för att släppa negativa känslor (bland annat oro, depression, posttraumatiskt stressyndrom, fobier, släppa smärta och förbättra idrottsprestationer.)

I grund och botten handlar många av våra problem om stress som skapats av negativa känslor. Det har gett en programmering i det undermedvetna som påverkar kroppens energisystem. EFT gör att den negativa laddningen och energin frigörs och bidrar till att kroppen släpper spänningarna och blockeringarna. Detta jobbar du med under en privatlektion i TankeCoaching med fokus på EFT.