Ledarskapsprogrammet

TankeCoaching-programmet för chefer och ledare:

“Självledarskap genom mental träning”

Forskning visar tydligt att våra dagliga automatiska tankar har en direkt avgörande effekt på vår helhetshälsa dvs vår känsla av glädje, kreativitet, motivation, prestation och självledarskap. Därför har vi tagit fram det effektiva programmet “Självledarskap genom mental träning” där deltagarna får nycklarna till att skapa verkliga förändringar. Den här kursen blir inte bara en inspirationskick utan vi leder deltagarna genom en mental förändringsresa där de förändrar de automatiska tankar, känslor och beteenden som styr livet. Innehållet grundar sig till stor del på Lars-Erik Uneståhls forskning och material, plus Bob Proctor från Proctor Gallagher Institute som är mästare i att hjälpa företag att använda tankens kraft till bättre hälsa och resultat.

En tydlig aspekt som kännetecknar TankeCoaching-programmet är att vi gör det som vissa kan uppleva som ologiskt och abstrakt till väldigt logiskt och tydligt. En annan aspekt som är vår stora styrka och unikhet är att vi jobbar med att förändra mentala vanor/tankemönster, vilket skapar verkliga förändringar även på lång sikt, i beteende och resultat.

OBS! Programmet skräddarsys alltid utifrån er situation och era främsta behov!

Målgrupp

Det här programmet vänder sig till ledare i arbetslivet. Det är ett självledarskapsprogram som hjälper dig förstå hur du med betydligt större lätthet kan påverka dig själv och din tillvaro genom att förstå och bemästra tankens kraft. Du kommer granska och förändra dina värderingar och dina triggers, samt stärka upp din självbild vilket är grunden till att skapa och uppnå de resultat du vill ha. I programmet ökar du också din förståelse för hur du kan leda andra genom mentala tekniker.

Kursinnehåll

Det här programmet skiljer sig från standardprogrammet (Mental träning för arbetslivet) bland annat genom att det ingår privata coachmöten för alla deltagare, det bygger mer på diskussioner och det går djupare i självledarskapet genom att förstå värderingar, triggers och valda sanningar. Det ingår även kunskap i hur man kan leda andra genom mentala tekniker. Det här programmet går över längre tid, vilket innebär att alla får mer träningstid mellan träffarna.

 • Starttest och sluttest som visar din personliga utvecklingsresa
 • Olika former av mental träning:
  – Mental träning i avslappnat tillstånd
  – Mental träning i vaket tillstånd
  – Mental träning i vardagen
 • Så kan du träna mentalt utan att det kostar tid
 • Vilka värderingar styr dig?
 • Vilka triggers har du?
 • Så kan du ändra värderingar och triggers om du önskar det.
 • Självbild – så kan du förbättra den snabbt och effektivt.
 • Hitta ditt “vill”. Exempelvis inom områdena arbete, hälsa och i livet i stort.
 • Så styr valda sanningar våra liv och så går de att ändra.
 • Att leda andra genom mentala tekniker.
 • Olika mentala övningar vid varje träff som du har nytta av i alla delar av livet.
 • Alla deltagare får två personliga tankecoachingmöten under programmet.

Kursupplägg

Sex gemensamma träffar på tre timmar plus två enskilda coachmöten för varje deltagare. Mellan varje träff sker olika övningar i mental träning. Vi rekommenderar cirka 2 veckor mellan varje träff.

Lista på kunder vi jobbat med. Klicka här.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

– Mycket bra kurs! Bra nivå! Tankeväckande!
– Det bästa har varit: De nya perspektiven. Metoder och verktyg att ta till när tankarna rinner iväg i oönskad riktning. Dialogen och resonemanget
– Väldigt tänkvärd utbildning. Tar med mig mycket, Bra ledare för utbildningen.
– Kombinationen med träffar och uppehåll att träna själv har varit jättebra och en förutsättning för att träna i ett “nytt tänk.
 – Härlig insikt och bra kursledare som fått mig att tänka mycket mer i vardagen.