Kraftfull förändringsledning

Kraftfull förändringsledning med TankeCoaching – kommunikation med mentala verktyg och NLP

Led med mentala tekniker för att lättare och smidigare nå ut med nya budskap i en omorganisation 

Ska ni genomföra någon form av omorganisation – mindre eller större – och upplever tuffa utmaningar i att få med medarbetarna på tåget? Känner ni att många är oroliga, irriterade eller “bakåtsträvande” och inte vill ta till sig de förändringar ska ska genomföras? Upplever ni internt i ledningsteamet er ibland upprörda, frustrerade eller till och med slutkörda när det inte går så smidigt med kommunikationen som ni skulle önska? 

Under den här workshopen öppnar vi upp förståelsen med en unik modell och konkreta exempel som konkret tydliggör hur människor fungerar, varför de reagerar och tolkar som de gör, samt hur ni kan möta det för att ännu mer effektivt nå ut budskapet. Ni får även ett paket med några av de främsta mentala verktygen i världen, inklusive nycklar till förtroendeingivande, effektiv kommunikation som ni direkt kan använda för att börja skapa förändring. Allt blir så mycket enklare när vi ser på saker ut TankeCoachande perspektiv och gör saker på ett annat sätt – inifrån och ut.

Viktig grundförståelse i varför människor tänker, känner och reagerar som det gör:

 • Tolka program och triggers hos dig själv och andra 
 • Vikten av att förstå glappet mellan att VETA och att GÖRA
 • Den stora skillnaden mellan att reagera och respondera

Avgörande faktorer för att stötta människor till att vilja och våga förändring:

 • Hur du mentalt och anpassar din kommunikation för att nå ut
 • Den viktiga skillnaden mellan att lyssna istället för höra – så gör du
 • Skapa förtroende och goda relationer genom att följa och leda 
 • Hur du når människor genom att kommunicera med rätt ord till rätt sinne
 • Synka kroppsspråk, andning, tempo och röst samt skapa “rapport” och förtroende – små detaljer stora effekter

Från temporär till verklig förändring:

 • Medvetenhet kring hur vi med mentala färdigheter skapar positiva förändringar
 • Vikten av konstant medvetna val
 • Skapa förändring på 1 sekund eller 30 dagar
 • Agera inifrån och ut
 • Positiv förväntan – mental feedback (“Pygmalion”)
 • Beslutsamhet och uthållighet

Målgrupp

Kursen vänder sig ledningsgrupp eller projektgrupp med tex chefer, ledare, projektledare som vill öka sin förståelse för människors beteenden och kommunicera på ett ännu mer effektivt sätt för få att lättare nå ut med budskap till medarbetare. För er som i ert arbete samspelar med andra och som vill få nya verktyg och metoder för att förbättra kommunikation. 

Omfattning

Workshopen finns i olika format och anpassas i samråd med beställaren. Från en inspirerande halvdags-workshop till längre ledarskapsprogram fördelade på ca 5 – 10 tillfällen. Kontakta oss för dialog kring upplägg utifrån era behov.

Mål 

Målet med en workshop är att ge en tydlig förståelse, kunskaper och verktyg för att:

 • tydligt förstå dina egna och andras beteenden och reaktioner
 • stärka dig själv och er som team för att vara balanserade och trygga
 • lättare kunna läsa av andra och skapa optimal kommunikation
 • skapa och bibehålla förtroende, positiv inställning och goda relationer
 • ännu lättare nå ut till andra med budskap i exempelvis någon form av omorganisation

 

Målet med ett program samma som ovanstående. Dessutom jobbar tillsammans med er över tid är att gå från att ha kunskapen till att också börja använda den och applicera den för att skapa verkliga positiva förändringar.

Kursledare 

Helene Telin och Håkan Berggren 

Boka

Kontakta oss för mer information och offert.