EFT

”Helt nya möjligheter med EFT”

Föreläsning riktat mot företag
https://tankecoaching.se/eft-forelasning/

Mer info här

http://5dcoaching.se/eft