Diplomerad TankeCoaching-ambassadör

Ambassadörsprogrammet i TankeCoaching

Utbilda dig till ”Diplomerad TankeCoaching-ambassadör” på din arbetsplats

Brinner du för att stötta andra och få dem att se sina styrkor och positiva sidor? Brinner du för att skapa en riktigt bra arbetsplats där alla trivs och känner sig kreativa och energifyllda?

Gå då ambassadörsprogrammet i TankeCoaching och få kunskap, inspiration, verktyg och material för att kunna stötta och stärka dina kollegor. Det är programmet riktar sig till ledare och till medarbetare som får delegerat ansvar att inspirera och stärka kollegor till att minska stress, må bättre och känna mer glädje och motivation. Oavsett hur de yttre omständigheterna ser ut, så finns alltid möjlighet att ta kommandot till att förändra sina tankar, känslor och sin total energinivå till det bättre. I det här programmet får du som ambassadör nycklarna till att lyckas med det, så att du också kan hjälpa din omgivning att dra nytta av dem.

Programmet startar i april och avslutas i oktober. Grunden är att du jobbar med dig själv för att stärka ditt eget självledarskap genom Tankecoachande hemövningar. En bit in i programmet går vi över till att jobba med hur du kan leda och stärka andra genom TankeCoaching-verktyg och mentala tekniker.

Det här är en del av innehållet:

 • Du kommer jobba med att bygga upp ditt inre lugn på ett djupare plan, där du inte bara får temporära effekter, utan också långsiktiga.
 • Du kommer stärka din självkänsla och ditt självförtroende och förändra flera av dina mest begränsande övertygelser/”valda sanningar”
 • Du jobbar med att förstå och hantera dina egna reaktioner och triggers och kommer förstå på ett djupare plan varför du reagerar som du gör och hur du mentalt kan ”ladda ur” och programmera om dina reaktioner till att respondera på ett sätt som du mår bra av och känner styrka i.
 • Du lär dig hur tankens kraft verkligen fungerar
 • Du jobbar med att bygga upp en naturlig positiv energi och frigöra inneboende kreativitet med ännu större lätthet.
 • Du lär dig genom olika tekniker släppa taget om stress och bygga upp en känsla av lugn och balans
 • Du kommer att lära dig tekniker för att frigöra känslor av glädje och positivitet
 • Du kommer få mentala verktyg och kunskaper i hur du uppnår höga mål (på liknande sätt som framgångsrika elitidrottare)
 • Du lär dig hantera förändringar (på jobbet och i livet i stort) med mycket större lätthet genom olika typer av verktyg och nya perspektiv och förhållningssätt
 • Du lär dig hjälpa/stötta andra – oavsett deras känsloläge (som tex stress, frustration, irritation, negativ attityd) etc.
 • Du stärker din förmåga till positiv feedback och lär dig att mentalt få människor att känna sig värdefulla och uppskattade.

Programmet är transformerande då du inte bara lär dig nya saker, utan även skapar verkliga förändringar, eftersom du under hela programmet kommer jobba med de tekniker och verktyg du får. Detta gör att du bygger upp nya tankemönster och vanor som gör att du blir trygg och säker i att leda dig själv. Vid de sista träffarna av programmet lägger vi extra tyngdpunkt på hur du kan förmedla detta vidare till dina kollegor, kunder eller övriga i din omgivning för att de ska uppnå snabba positiva effekter som gynnar både dem själva, kollegor, kunder och arbetsplatsen i stort.

Vid varje ny kursträff jobbar vi med att följa upp hur det gått med hemträningen sedan förra träffen. Därefter fördjupar vi oss med nästa del i programmet innan vi avslutar dagen med nya hemövningar.

Rekommendationen är att minst två från arbetsplatsen går programmet (eller fler om det är en stor organisation), för att sedan tillsammans anpassa och vidareutveckla det i sin egen organisation.

(Vill ni istället boka en intern utbildning i Diplomerad Tankecoaching-ambassadör på arbetsplatsen så kontakta oss för offert.)

Målgrupp: För ledare eller medarbetare på arbetsplatsen som får ansvaret att vara TankeCoaching-ambassadör
Datum:
To 4/4, to 25/4, to 16/5, to 6/6, to 22/8, to 12/9, to 3/10. (Träffarna är obligatoriska för att få diplomeringen.)
Tider: 09.30-16.30
Pris: 27 000 kr ex moms per person. I priset ingår lärarledda kursträffar, material för hemträning, material för att leda andra samt lunch och fika på kursträffarna.
Plats: Sundsvall. Konferensanläggning ännu inte fastställd.
Boka: Boka plats via formuläret

 

[ninja_form id=3]