Fortsättningskurser

Det finns olika sätt att gå vidare med kurser i TankeCoaching efter avslutat TankeCoaching-program eller efter avslutad ”Vill-dag”.  Kontakta oss så berättar vi hur just ni kan gå vidare på bästa sätt.

Hör av dig nu så berättar vi mer om de olika alternativen! 

ny start aug 17”GRUPP-VILL-DAG”

En ”Grupp-vill-dag” är en fortsättning på ”Vill-dag” eller ett ”TankeCoaching-program”. Inledningsvis får ni en repetition på hur ni gör för att förändra tankemönster för att på olika sätt må bättre och medvetet skapa önskade resultat. Under en ”Grupp-vill-dag” ligger fokus på gemensamt definiera ”Den perfekta arbetsplatsen” just för er.

När ni går hem för dagen har ni formulerat konkreta mentala verktyg, särskilt anpassade efter det ni vill, för att ni som grupp ska må på topp och prestera på topp. Verktygen hjälper er att bygga upp nya valda sanningar för att snabbare och med större motivation nå dit ni vill.

Kursdagen ger er en riktig kickstart med optimala förutsättningar för att skapa arbetsplats där ni mår riktigt bra och utvecklas mot önskade resultat. En arbetsplats där ni lever inifrån och ut!